EM_GETOLEINTERFACE

Wiadomość EM_GETOLEINTERFACE pobiera obiekt IRichEditOle , że klient może używać do dostępu formant edycji wzbogaconej OLE funkcje.

EM_GETOLEINTERFACE wParam = 0; 
fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) (elementem LPVOID FAR *) ppObject 

 

Parametry

ppObject
Adres, na którym formant przechowuje wskaźnik do obiektu IRichEditOle . Formant wywołuje funkcję AddRef dla obiektu przed zwróceniem, więc aplikacja wywołująca musi wywoływać funkcję wydania , gdy odbywa się z obiektem.

Zwraca wartości

Zwraca wartość różną od zera w przypadku powodzenia, lub w przeciwnym razie zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit wiadomości, IRichEditOle

Index