O zasobach

Ten przegląd opisano funkcje, które umożliwiają aplikacjom znaleźć zasobu w module; załadować zasobu do pamięci; dodać, usunąć lub zastąpić zasób w pliku wykonywalnym; i generuje listę zasobów zawartych w module. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji danych zasobów w ramach pliki wykonywalne zajrzyj do dokumentacji formaty zasobów.

Informacje o sposobach tworzenia standardowych zasobów można znaleźć w poniższej tabeli.

Zasób Temat
Akcelerator tabeli Skróty klawiaturowe
Mapa bitowa Mapy bitowe
Kursor Kursory
Okno dialogowe Okna dialogowe
Rozszerzony metaplik Windows Metapliki
Czcionka Czcionki i tekst
Ikona Ikony
Menu Menu
Wiadomości-spisu Dokumentacja kompilatora wiadomości
Ciąg-spisu Manipulowanie ciągami
Informacje o wersji Plik instalacji biblioteki

Informacje o sposobach zawierają dane zasobów w pliku wykonywalnego z Win32 można znaleźć w dokumentacji dla kompilatora zasobów.

Index