Ikony

Ikona jest obrazem, który zawiera obraz bitmapowy w połączeniu z maską utworzenie przezroczystych obszarów obrazu. Termin ikona może odnosić się do następujących:

Ten przegląd opisano tworzenie, wyświetlanie, niszcząc i powielanie ikony.

Index