Informacje o menu

Menu znajduje się lista elementów menu. Po kliknięciu elementu menu spowoduje otwarcie podmenu lub powoduje, że aplikacja do wykonywania polecenia. W poniższych sekcjach omówiono różne aspekty menu.

Index