Tworzenie menu

Można utworzyć za pomocą szablonu menu lub funkcje tworzenia menu menu. Menu szablony są zwykle definiowane jako zasoby. Menu Szablon zasobów mogą być jawnie załadować lub przypisany jako domyślne menu dla klasy okna. Menu Szablon zasobów można utworzyć również dynamicznie w pamięci. W następujących tematach opisano tworzenie menu szczegółowo.

Index