Wyświetlanie menu

Po menu zostało załadowane lub utworzone, to musi być przypisany do okna przed systemu można go wyświetlić. Definiując menu klasy można przypisać menu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Okno klasy menu. Można również przypisać menu aby oknie określający dojście do menu jako parametr hMenu funkcji CreateWindowEx funkcji lub właściwości CreateWindow lub wywołując funkcję SetMenu.

Aby wyświetlić menu skrótów za pomocą funkcji TrackPopupMenuEx . Menu skrótów, zwane także przestawne wyskakujące menu lub menu kontekstowe, zazwyczaj są wyświetlane podczas przetwarzania wiadomości WM_CONTEXTMENU.

Starsze funkcji TrackPopupMenu jest nadal obsługiwane, ale nowe aplikacje powinny używać funkcji TrackPopupMenuEx.