SetMenu

Funkcja SetMenu przypisuje nowe menu określonego okna.

(BOOL SetMenu HWND  hWnd, / / dojście do oknaHMENUhMenu / / obsługi menu);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, do którego ma być przypisana menu.
hMenu
Dojście do nowego menu. Jeśli ten parametr ma wartość NULL, menu bieżącego okna zostanie usunięta.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Okno jest odświeżana, aby odzwierciedlać zmiany menu.

Funkcja SetMenu zastępuje poprzedniego menu, jeżeli istnieje, ale go nie zniszczy. Aplikacja powinna wywołać funkcję DestroyMenu do wykonania tego zadania.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, DestroyMenu, GetMenu

Index