Klawiatury dostęp do menu

System udostępnia interfejs standardowej klawiatury dla menu. Ten interfejs można zwiększyć, udzielając klawisze dostępu mnemoniczny i klawiszy skrótów (akcelerator) dla elementów menu. W następujących tematach opisano interfejsu standardowej klawiatury, klawiszami dostępu i klawisze skrótu.

Index