Klawisze dostępu menu

Interfejs standardowej klawiatury dla menu może być wzmocniona przez dodanie klawisze dostępu (symboli) do elementów menu. Klawisz dostępu jest podkreśloną literą w tekście elementu menu. Jeśli menu jest aktywny, użytkownik może wybrać element menu naciskając klawisz odpowiadający podkreślonej literze towaru. Użytkownika powoduje, że pasek menu jest aktywny naciskając klawisz alt, aby podświetlić opcję pierwszy element na pasku menu. Menu jest aktywna, jeśli jest on wyświetlany.

&Aby utworzyć klucz dostępu do elementu menu, należy poprzedzić dowolny znak w ciągu tekstowym elementu ze znakiem handlowego i. Na przykład ciąg tekstowy "amp;Move"powoduje podkreślenie litery"M".

Index