CB_GETITEMDATA

Aplikacja wysyła wiadomość CB_GETITEMDATA do pola kombi można pobrać wartość 32-bitowe dostarczone aplikacji, skojarzone z określonego elementu w polu kombi.

CB_GETITEMDATA wParam = indeks (WPARAM);  / / pozycji indeksu fikcyjnymi = 0;               / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

indeks
Wartość wParam. Określa indeksu elementu.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest wartością 32-bitową skojarzonej z zapasem. Jeśli wystąpi błąd, to CB_ERR.

Jeśli element jest w polu kombi rysowane właściciela utworzona bez stylu CBS_HASSTRINGS, wartość zwracany jest wartością 32-bitową zawarte w parametrze fikcyjnymi wiadomości CB_ADDSTRING lub CB_INSERTSTRING, aby dodać element do pola kombi. Jeżeli nie zastosowano styl CBS_HASSTRINGS, wartość zwracany jest parametrem fikcyjnymi zawarte w wiadomości CB_SETITEMDATA.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_ADDSTRING, CB_INSERTSTRING, CB_SETITEMDATA

Index