CB_SETITEMDATA

Aplikacja wysyła komunikat CB_SETITEMDATA związane z określonego elementu w polu kombi wartość 32-bitowy.

CB_SETITEMDATA wParam = indeks (WPARAM);            / / pozycji indeksu fikcyjnymi = dwData (FIKCYJNYMI) (DWORD);   / / element danych 

 

Parametry

indeks
Wartość wParam. Określa indeksu elementu.
dwData
Wartość fikcyjnymi. Określa nową wartość mają być skojarzone z elementem.

Zwraca wartości

Jeśli wystąpi błąd, wartość zwracany jest CB_ERR.

Uwagi

Jeśli określony element znajduje się w polu kombi rysowane właściciela utworzona bez stylu CBS_HASSTRINGS, komunikat ten zastępuje 32-bitowa wartość parametru fikcyjnymi wiadomości CB_ADDSTRING lub CB_INSERTSTRING, aby dodać element do pola kombi.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_ADDSTRING, CB_GETITEMDATA, CB_INSERTSTRING

Index