Pola kombi

Pole kombi jest unikatowy typ kontroli, zdefiniowane przez klasy COMBOBOX, który łączy wiele funkcji pole listy i formant edycyjny.

Ten przegląd opisano typy i Style pola kombi, części pola kombi, użyj pola kombi rysowania przez właściciela i jak podklasy pola kombi. Również omówione są dodatkowe funkcje pola kombi.

Index