EN_OLEOPFAILED

Varsler en rik redigere kontrollens overordnet vindu som en brukerhandling på et OLE-objekt mislyktes.

EN_OLEOPFAILED
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (ENOLEOPFAILED *) lpeoof 

Parametere

uID
Identifikator for rich edit-kontrollen.
lpeoof
Peker til en ENOLEOPFAILED struktur som inneholder informasjon om feilen.

Returverdier

Returnerer null.

ENOLEOPFAILED

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger varselmeldinger