ENOLEOPFAILED

Inneholder informasjon om en mislykket OLE-operasjon.

typeDef struct {
  NMHDR nmhdr; 
  LANG iob;   
  LANG lOper;  
  HRESULT hr;  
} ENOLEOPFAILED 

Medlemmer

nmhdr
Varsling topptekst.
iob
Indeksen for objektet.
lOper
OLE-operasjonen som mislyktes. Dette kan være OLEOP_DOVERB for å angi at IOleObject::DoVerb mislyktes.
hr
Feilkoden som returneres av objektet på operasjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger strukturer, EN_OLEOPFAILED, IOleObject::DoVerb

Index