Rediger varselmeldinger

Rich redigeringskontroller støtter de fleste av disse meldingene brukes med redigeringskontroller, pluss følgende meldinger. Rich edit-kontrollen sender følgende meldinger bare hvis de er aktivert ved hjelp av EM_SETEVENTMASK -melding.

EN_CORRECTTEXT
EN_DROPFILES
EN_IMECHANGE
EN_LINK
EN_MSGFILTER
EN_OLEOPFAILED
EN_PROTECTED
EN_REQUESTRESIZE
EN_SAVECLIPBOARD
EN_SELCHANGE
EN_STOPNOUNDO

Index