Mark+ÿREN og utseende

Systemet viser en markør for musen og oppdateres plasseringen på skjermen, automatisk. Du kan hente gjeldende skjermkoordinater cursor og flytte markøren hvor som helst på skjermen ved hjelp av funksjonene for GetCursorPos og SetCursorPos , henholdsvis.

Du kan også hente referansen til gjeldende markøren ved hjelp av funksjonen GetCursor , og du kan angi markøren ved hjelp av funksjonen SetCursor . Når du kaller SetCursor, endres utseende på markøren ikke før du enten flytter musen markøren er eksplisitt satt til en annen markøren eller en system-kommando er utført.

Når brukeren beveger musen, tegner systemet over markøren på den nye plasseringen. Systemet automatisk tegner over markøren utformingen tilknyttet vinduet som peker markøren.

Du kan skjule og viser markøren, uten å endre markøren design, ved hjelp av funksjonen ShowCursor . Denne funksjonen bruker en intern teller for å bestemme når du vil skjule eller vise markøren. Et forsøk på å vise markøren øker telleren; et forsøk på å skjule markøren-minker telleren. Markøren er bare synlig hvis denne telleren er større enn eller lik null.

Index