SetCursorPos

Funksjonen SetCursorPos flytter markøren til de angitte skjermkoordinater. Hvis de nye koordinatene ikke er innenfor rektanglet skjermen satt av de siste ClipCursor -funksjonen, justerer systemet automatisk koordinatene slik at markøren holdes innenfor rektanglet.

BOOL SetCursorPos) Int  x, / / horisontal posisjon Int Y / / vertikal posisjon);
 

Parametere

X
Angir den nye x-koordinaten, i skjermkoordinater cursor.
Y
Angir den nye y-koordinaten, i skjermkoordinater cursor.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Markøren er en delt ressurs. Et vindu skulle flytte markøren bare når markøren er i klientområdet.

Den kallende prosessen må ha WINSTA_WRITEATTRIBUTES tilgang til vindusstasjon.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Markører oversikt, markøren funksjoner, ClipCursor, GetCursorPos, SetCaretPos, SetCursor, ShowCursor

Index