GetCursorPos

Funksjonen GetCursorPos henter markørens posisjon, i skjermkoordinater.

BOOL GetCursorPos) LPPOINT  lpPoint / / adressen til struktur for markøren Plasser);
 

Parametere

lpPoint
Pekeren til en punkt struktur som mottar skjermkoordinater cursor.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Markørposisjonen er alltid angivet i skjermkoordinater og påvirkes ikke av kartlegging modus i vinduet som inneholder markøren.

Den kallende prosessen må ha WINSTA_READATTRIBUTES tilgang til vindusstasjon.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Markører oversikt, fungerer markøren, ClipCursor, POINT, SetCursor, SetCursorPos, ShowCursor

Index