GetCursor

Funksjonen GetCursor henter håndtaket til gjeldende markøren.

HCURSOR GetCursor(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er referanse til gjeldende markøren. Hvis det er ingen markøren, er returverdien NULL.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Markører, oversikt, funksjoner for markøren, SetCursor

Index