CBN_CLOSEUP

Varslingsmelding CBN_CLOSEUP sendes når listeboksen i en kombinasjonsboks er avsluttet. Det overordnede vinduet i kombinasjonsboksen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

CBN_CLOSEUP idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikator for kombinasjonsboksen boksen hwndComboBox = (HWND) lParam;       / / håndtere til kombinasjonsboks 

 

Merknader

Hvis brukeren endret det merkte området, sender kombinasjonsboksen også CBN_SELCHANGE meldingen når rullegardinlisten lukkes. Generelt, kan du ikke forutsi rekkefølgen varsler vil bli sendt. Spesielt, kan en varslingsmelding CBN_SELCHANGE oppstå enten før eller etter en varslingsmelding CBN_CLOSEUP.

For å utføre en bestemt prosess hver gang brukeren velger et element i en liste, kan du håndtere varslingsmelding enten CBN_SELCHANGE eller CBN_CLOSEUP. Du ville vanligvis, venter på CBN_CLOSEUP melding før behandling av en endring i det merkte området. Dette kan være spesielt viktig hvis en betydelig mengde behandling er nødvendig.

Denne varslingsmelding sendes ikke til en kombinasjonsboks som har stilen CBS_SIMPLE.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CBN_DROPDOWN, CBN_SELCHANGE, WM_COMMAND

Index