CBN_SELCHANGE

Varslingsmelding CBN_SELCHANGE sendes når brukeren endrer gjeldende valg i listeboksen for i en kombinasjonsboks. Brukeren kan endre det merkede området ved å klikke i listen eller ved hjelp av piltastene. Det overordnede vinduet i kombinasjonsboksen mottar denne meldingen i form av en WM_COMMAND melding med CBN_SELCHANGE i signifikante ordet for parameteren wParam.

CBN_SELCHANGE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikator for kombinasjonsboksen boksen hwndComboBox = (HWND) lParam;       / / håndtere til kombinasjonsboks 

 

Merknader

For å få indeksen for det merkede området, kan du sende meldingen CB_GETCURSEL til kontrollen.

Varslingsmelding CBN_SELCHANGE sendes ikke når det gjeldende merkede området angis ved hjelp av CB_SETCURSEL -melding.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CBN_CLOSEUP, CBN_DBLCLK, WM_COMMAND

Index