Kombinasjonsbokser

En kombinasjonsboks er en unik kontrolltypen, definert av COMBOBOX-klassen, som kombinerer mye av funksjonaliteten for en liste og en redigeringskontroll.

Denne oversikten beskriver typer og stiler av kombinasjonsboksen, deler av en kombinasjonsboks, bruk av en eier trukket kombinasjonsboksen, og hvordan du underklasse en kombinasjonsboks. Tilleggsfunksjoner i kombinasjonsbokser omtales også.

Index