CB_GETCURSEL

Et program sender en CB_GETCURSEL melding å hente indeksen for det merkede elementet, hvis noen, i listeboksen i en kombinasjonsboks.

CB_GETCURSEL wParam = 0;     / / brukt; må være null lParam = 0;     / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er nullbasert indeksen for det merkede elementet. Hvis ingen elementer er valgt, er det CB_ERR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_SELECTSTRING, CB_SETCURSEL

Index