CBN_DROPDOWN

Varslingsmelding CBN_DROPDOWN sendes når listen i en kombinasjonsboks er i ferd med å bli synlige. Det overordnede vinduet i kombinasjonsboksen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

CBN_DROPDOWN idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikator for kombinasjonsboksen boksen hwndComboBox = (HWND) lParam;       / / håndtere til kombinasjonsboks 

 

Merknader

Denne varslingsmelding kan oppstår bare for en kombinasjonsboks med CBS_DROPDOWN eller CBS_DROPDOWNLIST-stil.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CBN_CLOSEUP, WM_COMMAND