Een lijst met resources maken

In het volgende voorbeeld wordt een lijst van elke resource gemaakt in de HAND.EXE bestand. De lijst is geschreven aan de RESINFO.TXT bestand.

De code geeft aan hoe het uitvoerbare bestand laden, maken een bestand waarin u wilt schrijven resourcegegevens en de EnumResourceTypes functie aanroepen om te verzenden elke brontype gevonden in de module aan de toepassing gedefinieerde callback functie EnumTypesFunc. Zie EnumResTypeProc voor informatie over callback functies van dit type. Deze callback functie wordt de functie EnumResourceNames de naam van elke resource in het opgegeven type doorgeeft aan een andere toepassing gedefinieerde callback functie, EnumNamesFunc. Zie EnumResNameProc voor informatie over callback functies van dit type. EnumNamesFunc wordt de functie EnumResourceLanguages gebruikt de taal van elke resource van het opgegeven type en de naam doorgeven aan een derde callback functie, EnumLangsFunc. Zie EnumResLangProc voor informatie over callback functies van dit type. EnumLangsFunc schrijft informatie over de bron van het opgegeven type, naam, en taal aan de RESINFO.TXT bestand.

char szBuffer[80]; // print buffer for EnumResourceTypes 
DWORD cbWritten;  // number of bytes written to res. info. file 
int cbString;   // length of string in sprintf 
 
// Declare callback functions. 
BOOL EnumTypesFunc( 
  HANDLE hModule, 
  LPTSTR lpType, 
  LONG lParam); 
 
BOOL EnumNamesFunc( 
  HANDLE hModule, 
  LPCTSTR lpType, 
  LPTSTR lpName, 
  LONG lParam); 
 
BOOL EnumLangsFunc( 
  HANDLE hModule, 
  LPCTSTR lpType, 
  LPCTSTR lpName, 
  WORD wLang, 
  LONG lParam); 
 
// Load the .EXE whose resources you want to list. 
hExe = LoadLibrary("hand.exe"); 
 
if (hExe == NULL) 
{ 
  ErrorHandler("Could not load .EXE."); 
} 
 
// Create a file to contain the resource info. 
hFile = CreateFile("resinfo.txt",   // name of file 
  GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,   // access mode 
  0,                 // share mode 
  (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL,   // no security 
  CREATE_ALWAYS,           // create flags 
  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,       // file attributes 
  (HANDLE) NULL);          // no template 
if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) { 
  ErrorHandler("Could not open file."); 
} 
 
// Find all of the loaded file's resources. 
cbString = sprintf(szBuffer, 
  "The file contains the following resources:\n\n"); 
 
WriteFile(hFile,      // file to hold resource info. 
  szBuffer,       // what to write to the file 
  (DWORD) cbString,   // number of bytes in szBuffer 
  &cbWritten,      // number of bytes written 
  NULL);         // no overlapped I/O 
 
EnumResourceTypes(hExe,       // module handle 
  (ENUMRESTYPEPROC)EnumTypesFunc, // callback function 
  0);               // extra parameter 
 
// Unload the executable file whose resources were 
// enumerated and close the file created to contain 
// the resource information. 
 
FreeLibrary(hExe); 
CloseHandle(hFile); 
 
//  FUNCTION: EnumTypesFunc(HANDLE, LPSTR, LONG) 
// 
//  PURPOSE: Resource type callback 
 
BOOL EnumTypesFunc( 
  HANDLE hModule,  // module handle 
  LPTSTR lpType,  // address of resource type 
  LONG lParam)   // extra parameter, could be 
           // used for error checking 
{ 
  int cbString; 
 
  // Write the resource type to a resource information file. 
  // The type may be a string or an unsigned decimal 
  // integer, so test before printing. 
 
  if ((ULONG)lpType & 0xFFFF0000) 
  { 
    cbString = sprintf(szBuffer, "Type: %s\n", lpType); 
  } 
  else 
  { 
    cbString = sprintf(szBuffer, "Type: %u\n", (USHORT)lpType); 
  } 
 
  WriteFile(hFile, szBuffer, (DWORD) cbString, 
    &cbWritten, NULL); 
 
  // Find the names of all resources of type lpType. 
  EnumResourceNames(hModule, 
    lpType, 
    (ENUMRESNAMEPROC)EnumNamesFunc, 
    0); 
 
  return TRUE; 
} 
 
//  FUNCTION: EnumNamesFunc(HANDLE, LPSTR, LPSTR, LONG) 
// 
//  PURPOSE: Resource name callback 
 
BOOL EnumNamesFunc( 
  HANDLE hModule,  // module handle 
  LPCTSTR lpType,  // address of resource type 
  LPTSTR lpName,  // address of resource name 
  LONG lParam)   // extra parameter, could be 
           // used for error checking 
{ 
  int cbString; 
 
   // Write the resource name to a resource information file. 
   // The name may be a string or an unsigned decimal 
   // integer, so test before printing. 
 
  if ((ULONG)lpName & 0xFFFF0000) 
  { 
    cbString = sprintf(szBuffer, "\tName: %s\n", lpName); 
  } 
  else 
  { 
    cbString = sprintf(szBuffer, "\tName: %u\n", 
      (USHORT)lpName); 
  } 
 
  WriteFile(hFile, szBuffer, (DWORD) cbString, 
    &cbWritten, NULL); 
 
   // Find the languages of all resources of type 
   // lpType and name lpName. 
 
  EnumResourceLanguages(hModule, 
    lpType, 
    lpName, 
    (ENUMRESLANGPROC)EnumLangsFunc, 
    0); 
 
  return TRUE; 
} 
 
//  FUNCTION: EnumLangsFunc(HANDLE, LPSTR, LPSTR, WORD, LONG) 
// 
//  PURPOSE: Resource language callback 
 
BOOL EnumLangsFunc( 
  HANDLE hModule, // module handle 
  LPCTSTR lpType, // address of resource type 
  LPCTSTR lpName, // address of resource name 
  WORD wLang,   // resource language 
  LONG lParam)   // extra parameter, could be 
            used for error checking 
{ 
  HANDLE hResInfo; 
  char szBuffer[80]; 
  int cbString = 0; 
 
  hResInfo = FindResourceEx(hModule, lpType, lpName, wLang); 
 
  // Write the resource language to the resource information file. 
  cbString = sprintf(szBuffer, "\t\tLanguage: %u\n", USHORT)wLang); 
 
  WriteFile(hFile, szBuffer, (DWORD) cbString, 
    &cbWritten, NULL); 
 
  // Write the resource handle and size to buffer. 
  cbString = sprintf(szBuffer, 
    "\t\thResInfo == %lx, Size == %lu\n\n", 
    hResInfo, 
    SizeofResource(hModule, hResInfo)); 
 
  WriteFile(hFile, szBuffer, (DWORD) cbString, 
    &cbWritten, NULL); 
 
  return TRUE; 
} 
 

Index