EnumResourceTypes

De functie EnumResourceTypes een module van middelen en elk resourcetype gevonden wordt doorgegeven aan een toepassing gedefinieerde callback functie.

BOOL EnumResourceTypes ()  HMODULE  hModule, / / resource-module verwerkenENUMRESTYPEPROClpEnumFunc, / / pointer naar callback functieLangelParam / / toepassing gedefinieerde parameter);
 

Parameters

hModule
Ingang naar de module waarvan het uitvoerbare bestand bevat de middelen waarvoor het typen moeten worden ge´nventariseerd. Als deze parameter NULL is, de functie opgesomd in de module gebruikt voor het maken van het huidige proces de brontypen.
lpEnumFunc
Aanwijzer aan de callback functie wordt aangeroepen voor elk enumerated resourcetype. Voor meer informatie, zie de EnumResTypeProc functie.
lParam
Hiermee geeft u een door de toepassing gedefinieerde waarde doorgegeven aan de callback functie.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De EnumResourceTypes functie blijft brontypen totdat de callback functie onwaar retourneert of alle brontypen hebben ge´nventariseerd opsommen.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winbase.h.
Bibliotheek importeren:Kernel32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows en Windows NT.

Zie ook

Bronnen overzicht, Resource functies, EnumResourceLanguages, EnumResourceNames, EnumResTypeProc

Index