EnumResourceLanguages

De EnumResourceLanguages functie zoekt een module voor elke resource van het opgegeven type en de naam en de taal van elke resource wordt gezocht naar aan een gedefinieerde callback functie wordt doorgegeven.

BOOL EnumResourceLanguages ()  HMODULE  hModule, / / resource-module verwerkenLPCTSTRlpType, / / pointer naar resource typeLPCTSTRlpName, / / pointer naar ResourcenaamENUMRESLANGPROClpEnumFunc, / / pointer naar callback functieLangelParam / / toepassing gedefinieerde parameter);
 

Parameters

hModule
Ingang naar de module waarvan het uitvoerbare bestand bevat de middelen waarvoor de talen moeten worden ge´nventariseerd. Als deze parameter NULL is, de functie opgesomd de resource talen in de module gebruikt voor het maken van het huidige proces.
lpType
Aanwijzer naar een op null eindigende tekenreeks die het type van de resource waarvoor de taal wordt wordt ge´nventariseerd bepaalt. Standaardbrontypen, voor kan deze parameter een van de volgende waarden worden:
Waarde Betekenis
RT_ACCELERATOR Accelerator tabel
RT_ANICURSOR Bewegende cursor
RT_ANIICON Geanimeerde pictogram
RT_BITMAP Bitmapbron
RT_CURSOR Hardwareafhankelijke cursor resource
RT_DIALOG Het dialoogvenster
RT_FONT Font resource
RT_FONTDIR Lettertype directory resource
RT_GROUP_CURSOR Hardware-onafhankelijke cursor resource
RT_GROUP_ICON Hardware-onafhankelijke pictogram resource
RT_HTML HTML-document
RT_ICON Hardwareafhankelijke pictogram resource
RT_MENU Menu resource
RT_MESSAGETABLE Bericht-lijstingang
RT_PLUGPLAY Plug en play resource
RT_RCDATA Toepassing gedefinieerde resource (ruwe gegevens)
RT_STRING Tekenreeks-lijstingang
RT_VERSION Versie resource
RT_VXD VXD

lpName
Pointer naar een op null eindigende tekenreeks die de naam aangeeft van de resource waarvoor de taal wordt wordt ge´nventariseerd.
lpEnumFunc
Aanwijzer aan de callback functie wordt aangeroepen voor elk enumerated resource taal. Voor meer informatie, Zie EnumResLangProc.
lParam
Hiermee geeft u een door de toepassing gedefinieerde waarde doorgegeven aan de callback functie. Deze parameter kan worden gebruikt in de foutcontrole.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De EnumResourceLanguages functie blijft resource talen totdat de callback functie onwaar retourneert of alle resource talen hebben ge´nventariseerd opsommen.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winbase.h.
Bibliotheek importeren:Kernel32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows en Windows NT.

Zie ook

Bronnen overzicht, Resource functies, EnumResLangProc, EnumResourceNames, EnumResourceTypes

Index