EnumResLangProc

De EnumResLangProc functie is een toepassing gedefinieerde callback functie met de functie EnumResourceLanguages gebruikt. Het ontvangt de resource talen. Het ENUMRESLANGPROC type definieert een pointer naar deze callback functie. EnumResLangProc is een tijdelijke aanduiding voor de naam van de toepassing gedefinieerde functie.

() BOOL CALLBACK EnumResLangProc OMGAAN met  hModule, / / module verwerkenLPCTSTRlpszType, / / pointer naar resource typeLPCTSTRlpszName, / / pointer naar ResourcenaamWORDwIDLanguage, / / resource taal-idLangelParam / / toepassing gedefinieerde parameter);
 

Parameters

hModule
Ingang naar de module waarvan het uitvoerbare bestand bevat de middelen waarvoor de talen worden ge´nventariseerd. Als deze parameter NULL is, de functie opgesomd de resource talen in de module gebruikt voor het maken van het huidige proces.
lpszType
Aanwijzer naar een op null eindigende tekenreeks opgeven de naam van de resource waarvoor de taal wordt wordt ge´nventariseerd. Standaardbrontypen, voor moet deze parameter een van de volgende waarden:
Waarde Betekenis
RT_ACCELERATOR Accelerator tabel
RT_ANICURSOR Bewegende cursor
RT_ANIICON Geanimeerde pictogram
RT_BITMAP Bitmapbron
RT_CURSOR Hardwareafhankelijke cursor resource
RT_DIALOG Het dialoogvenster
RT_FONT Font resource
RT_FONTDIR Lettertype directory resource
RT_GROUP_CURSOR Hardware-onafhankelijke cursor resource
RT_GROUP_ICON Hardware-onafhankelijke pictogram resource
RT_HTML HTML-document
RT_ICON Hardwareafhankelijke pictogram resource
RT_MENU Menu resource
RT_MESSAGETABLE Bericht-lijstingang
RT_PLUGPLAY Plug en play resource
RT_RCDATA Toepassing gedefinieerde resource (ruwe gegevens)
RT_STRING Tekenreeks-lijstingang
RT_VERSION Versie resource
RT_VXD VXD

lpszName
Pointer naar een op null eindigende tekenreeks die de naam aangeeft van de resource waarvoor de taal wordt wordt ge´nventariseerd.
wIDLanguage
Hiermee geeft u de taal-id voor de resource waarvoor de taal wordt wordt ge´nventariseerd. De EnumResourceLanguages functie biedt deze waarde. Zie voor een lijst van de primaire taal-id's en sublanguage-id's die een taal-id vormen, MAKELANGID.
lParam
Hiermee geeft u de toepassing gedefinieerde parameter doorgegeven aan de functie EnumResourceLanguages . Deze parameter kan worden gebruikt in de foutcontrole.

Retourwaarden

Deze callback-functie moet retourneren TRUE blijven opsomming; anders, het FALSE te stoppen opsomming moet terugkeren.

Opmerkingen

Een toepassing moet deze functie registreren door het adres doorgeven aan de functie EnumResourceLanguages.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winbase.h.
Bibliotheek importeren:Gebruiker gedefinieerde.

Zie ook

Bronnen overzicht, Resource functioneert, EnumResourceLanguages, MAKELANGID

Index