Items en Items die Open submenu's Command

Wanneer de gebruiker een command-object kiest, signaal het systeem een opdracht naar het venster dat eigenaar is van het menu. Als de opdracht item in het menu venster , verzendt het systeem het WM_SYSCOMMAND bericht. Anders, het stuurt het bericht WM_COMMAND.

Elk menu-item dat opent een submenu is de ingang naar het bijbehorende submenu is gekoppeld. Wanneer de gebruiker een dergelijke item aanwijst, wordt het submenu geopend in het systeem. Geen opdracht bericht wordt verzonden naar de eigenaar venster. Echter, het systeem een signaal WM_INITMENUPOPUP naar de eigenaar venster voordat het submenu wordt weergegeven. Kunt u de ingang naar het submenu dat bij een item met behulp van de functie GetSubMenu of GetMenuItemInfo.

Een menubalk bevat meestal menunamen, maar het kan ook opdracht items bevatten. Een submenu bevat normaal gesproken opdracht items, maar het kan ook bevatten items die geneste submenu's openen. Door dergelijke items toevoegen aan het submenu's, kunt u menu's aan iedere diepte nesten. Voor een visuele cue voor de gebruiker, weergegeven het systeem automatisch een pijltje rechts van de tekst van een menu-item dat wordt geopend een submenu.

Index