GetSubMenu

De GetSubMenu functie haalt de greep naar de drop-down menu of vervolgmenu geactiveerd door het opgegeven menu-item.

HMENU GetSubMenu) HMENU  hMenu, / / ingang naar menuintvzw / / menu-item positie);
 

Parameters

hMenu
Ingang naar het menu.
vzw
Hiermee geeft u de op nul gebaseerde relatieve positie in het gegeven menu van een item dat een drop-down menu of submenu activeert.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde de greep naar de drop-down menu of vervolgmenu geactiveerd door het menu-item. Als het menu-item niet wordt geactiveerd een drop-down menu of submenu, is de retourwaarde NULL.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, CreatePopupMenu, GetMenu