GetMenuItemInfo

De GetMenuItemInfo functie haalt informatie over een menu-item.

BOOL GetMenuItemInfo ()  HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  BOOL  fByPosition,  LPMENUITEMINFO  lpmii  );
 

Parameters

hMenu
Ingang naar het menu met het menu-item.
uItem
Id of de positie van het menu-item om informatie te krijgen over. De betekenis van deze parameter hangt af van de waarde van fByPosition.
fByPosition
Waarde die de betekenis van uItemaangeeft. Als deze parameter FALSE is, is uItem een menu-item-id. Anders is de positie van een menu-item.
lpmii
Aanwijzer naar een MENUITEMINFO structuur die Hiermee geeft u de informatie op te halen en ontvangt informatie over het menu-item.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Krijgen uitgebreid foutinformatie, gebruiken de GetLastError functie.

Opmerkingen

Windows CE: De waarde MIM_CHECKMARKS vlag wordt niet ondersteund voor het lid fMask van de structuur van de MENUITEMINFO waarnaar wordt verwezen door de pmii -parameter van deze functie.

Syntaxisinfo

nbsp;Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:Gemplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, SetMenuItemInfo, MENUITEMINFO

Index