WM_INITMENUPOPUP

WM_INITMENUPOPUP wordt het bericht als een drop-down menu of submenu is ongeveer actief te worden. Dit kan een toepassing het menu wijzigen voordat het wordt weergegeven, zonder dat het gehele menu.

WM_INITMENUPOPUP hmenuPopup = wParam (HMENU);         / / verwerken aan submenu
uPos = LOWORD(lParam) (UINT);        / / vervolgmenu-item positie fSystemMenu = HIWORD(lParam) (BOOL); / / venstermenu markeren 
 

Parameters

hmenuPopup
Waarde van wParam. Ingang naar de drop-down menu of vervolgmenu.
uPos
Waarde van het woord van de lage-orde van lParam. Hiermee geeft u de op nul gebaseerde relatieve positie van het menu-item dat wordt geopend het drop-down menu of vervolgmenu.
fSystemMenu
Waarde van de eersterangs woord van lParam. Geeft aan of het drop-down menu het menu venster (ook bekend als het systeemmenu of het systeemmenu). Als het menu het menu venster is , is deze parameter TRUE; anders, het is vals.

Retourwaarden

Als een toepassing wordt dit bericht verwerkt, moet het nul terugkeren.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht toetsenbord sneltoetsen, Toetsenbord Versneller berichten, WM_INITMENU

Index