GetFocus

De functie GetFocus haalt de ingang voor het venster dat de toetsenbordfocus, heeft als het venster gekoppeld aan de aanroepende thread's berichtenwachtrij is.

HWND GetFocus(VOID)
 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde is de ingang voor het venster met de toetsenbordfocus. Als de aanroepende thread's berichtenwachtrij geen een gekoppelde venster met focus van het toetsenbord heeft, is de retourwaarde NULL.

Opmerkingen

Misschien zelfs als GetFocus NULL retourneert, van een andere thread wachtrij gekoppeld aan een venster dat de focus heeft.

De functie GetForegroundWindow om op te halen de ingang voor het venster waarmee de gebruiker momenteel werkt. U kunt de windows eigendom door een andere thread met behulp van de functie AttachThreadInput van uw draad berichtenwachtrij koppelen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input functies, AttachThreadInput, GetForegroundWindow, SetFocus, WM_KILLFOCUS, WM_SETFOCUS

Index