WM_KILLFOCUS

WM_KILLFOCUS wordt het bericht naar een venster onmiddellijk voordat het de toetsenbordfocus verliest.

WM_KILLFOCUS hwndGetFocus (HWND) wParam; = / / verwerken naar venster focus ontvangen 
 

Parameters

hwndGetFocus
Waarde van wParam. Ingang naar het venster dat de toetsenbord focus (mogelijk NULL).

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Opmerkingen

Als een toepassing een caret weergeven is, moet de caret op dit punt worden vernietigd.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input berichten, SetFocus, WM_SETFOCUS

Index