WM_SETFOCUS

WM_SETFOCUS wordt het bericht naar een venster nadat het de toetsenbordfocus heeft opgedaan.

WM_SETFOCUS hwndLoseFocus (HWND) wParam; = / / verwerken naar venster focus te verliezen 
 

Parameters

hwndLoseFocus
Waarde van wParam. Omgaan met naar de venster dat heeft verloren de toetsenbordfocus (mogelijk NULL).

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Opmerkingen

Om weer te geven een caret-teken, moet een toepassing de passende caret functies aanroepen wanneer het het WM_SETFOCUS bericht ontvangt.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input berichten, SetFocus, WM_KILLFOCUS

Index