GetForegroundWindow

De functie GetForegroundWindow retourneert een handvat om het voorgrondvenster (het venster waarmee de gebruiker momenteel werkt). Het systeem wijst een iets hogere prioriteit toe aan de thread die wordt gemaakt van het voorgrondvenster dan aan andere threads.

HWND GetForegroundWindow(VOID) 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde is een ingang voor het voorgrondvenster.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functies, SetForegroundWindow

Index