WM_GETFONT

Een toepassing verzendt een WM_GETFONT-bericht naar een besturingselement op te halen het lettertype waarmee de controle momenteel de tekst loopt.

WM_GETFONT wParam = 0; / / niet gebruikt, moet nul lParam = 0; / / niet gebruikt, moet nul zijn 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde is een handvat op het lettertype gebruikt door het besturingselement, of NULL als het besturingselement is de systeemlettertype.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen, besturingsberichten, WM_SETFONT

Index