Besturingsberichten

De volgende berichten worden gebruikt met besturingselementen.

WM_GETFONT
WM_SETFONT

Index