Besturingselementen

Een besturingselement is een onderliggend venster die een toepassing in combinatie met een ander venster gebruikt uitvoeren eenvoudige input en output (I/O) taken. Besturingselementen worden meestal gebruikt binnen dialoogvensters, maar ze kunnen ook worden gebruikt in andere vensters. Besturingselementen in dialoogvensters bieden de gebruiker tekst typen, kiest u opties, en direct een dialoogvenster om haar actie te voltooien met de middelen. Besturingselementen in andere vensters bieden een scala aan diensten, zoals te laten de gebruiker opdrachten kiezen, status, weergeven en bekijken en bewerken van tekst.

Index