בפעולות טקסט

המערכת באופן אוטומטי מעבד כל טקסט ביוזמת המשתמש פעולות ומיידע את היישום לאחר השלמת הפעולות. הנושאים הבאים לדון בפעולות טקסט ביוזמת המשתמש ואת התגובה של היישום.

Index