באמצעות מספרים שלמים

ה-API של Win32 מספק שתי פונקציות ההמרה מספר שלם עבור עריכת פקדים נועד להכיל מספרים בלבד. הפונקציה SetDlgItemInt יוצרת את ייצוג מחרוזת של מספר שלם שצוין (חתומים או לא) ושולח את המחרוזת פקד עריכה. SetDlgItemInt מחזירה ערך. הפונקציה GetDlgItemInt יוצרת שלם (חתומים או לא) שלו ייצוג מחרוזת בפקד עריכה. GetDlgItemInt מחזירה את המספר השלם (או ערך שגיאה).

Index