מסתיר קלט משתמש

ליישום יש אפשרות להשתמש תו סיסמה בפקד עריכה להסתיר קלט משתמש. כאשר תו סיסמה, הוא מוצג במקום כל התווים שהמשתמש מקליד. בעת הסרת תו סיסמה, הפקד מציג את התווים שהמשתמש מקליד. אם היישום יוצר פקד עריכה שימוש בסגנון ES_PASSWORD, התו סיסמת ברירת המחדל הוא כוכבית (*). ליישום יש אפשרות להשתמש את ההודעה EM_SETPASSWORDCHAR כדי להסיר או להגדיר תו סיסמה שונה ואת ההודעה EM_GETPASSWORDCHAR כדי לאחזר את התו הסיסמה הנוכחית. הודעות אלה חלות על פקדי עריכה מרובי שורות בלבד.

Index