STM_GETICON

Žiadosť sa odošle správa STM_GETICON na získanie popisovača na ikonu asociovanú so statickým ovládací prvok, ktorý má SS_ICON štýl.

STM_GETICON wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť na ikonu alebo NULL, ak buď statické kontrolu nemá žiadne ikonkou alebo ak sa vyskytla chyba.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Statické Prehľad ovládacích prvkov, statické kontrolných správ, STM_SETICON

Index