Statické ovládacích prvkov

Dialógových oknách a ovládacích prvkov podpory komunikácie medzi aplikáciou a užívateľa. Statické kontroly je ovládací prvok, ktorý umo ňuje užívateľovi poskytnúť informačné textu a grafiky, ktoré obyčajne vyžadujú žiadna odpoveď.

Index