Statické kontrolných správ

Tieto správy používajú statické kontrolami. (STM_GETICON a STM_SETICON sa použiť len s ikonami.)

STM_GETICON
STM_GETIMAGE
STM_SETICON
STM_SETIMAGE

Index