STM_SETICON

Žiadosť sa odošle správa STM_SETICON chcete pridružiť ovládací prvok ikona ikona.

STM_SETICON wParam = hicon (WPARAM) (HICON);  / / rukoväť na ikonu lParam = 0;             / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

hicon
Hodnota wParam. Rukoväť na ikonu chcete pridružiť riadenie ikony.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť na ikonu predtým spojené s riadenie ikony alebo nulu, ak sa vyskytne chyba.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Statické Prehľad ovládacích prvkov, statické kontrolné správy, LoadIcon, STM_GETICON

Index