List rozwijanych

Niektóre powiadomienia i wiadomości stosuje się tylko do pola kombi zawierającym list rozwijanych. Gdy lista rozwijana jest otwarty czy zamknięty, okno nadrzędne pola kombi otrzymuje powiadomienie w formie komunikat WM_COMMAND . Jeśli otwierana wykazu, wyraz wysokich numerach wParam jest CBN_DROPDOWN. Jeśli lista jest zamykane, jest CBN_CLOSEUP.

Aplikację można otworzyć listę rozwijaną kombi lub pole listy rozwijanej przy użyciu wiadomości CB_SHOWDROPDOWN . Można określić, czy lista jest otwarty przy użyciu wiadomości CB_GETDROPPEDSTATE i można określić współrzędne listy rozwijanej przy użyciu wiadomości CB_GETDROPPEDCONTROLRECT . Aplikację można również zwiększyć szerokość listy rozwijanej przy użyciu wiadomości CB_SETDROPPEDWIDTH.

Index