CB_SETDROPPEDWIDTH

Aplikacja wysyła komunikat CB_SETDROPPEDWIDTH, aby ustawić maksymalną szerokość dopuszczalne, w pikselach, pola listy, pola kombi stylem, CBS_DROPDOWN lub CBS_DROPDOWNLIST.

 CB_SETDROPPEDWIDTH wParam = wWidth (WPARAM), / / szerokość pola listy, w pikselach fikcyjnymi = 0, / / nie używany, musi być równe zero 

 

Parametry

wWidth
Określa szerokość pola listy w pikselach.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość jest pomyślne, wartość zwracany jest nową szerokość pola listy.

Jeśli wiadomość nie powiedzie się, wartość zwracany jest CB_ERR.

Uwagi

Domyślnie minimalne dopuszczalne szerokość pola listy upuszczania zdown jest 0. Szerokość pola listy jest minimalną szerokość dopuszczalne lub szerokość pola kombi, którakolwiek jest większa.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_GETDROPPEDWIDTH

Index