CB_GETDROPPEDSTATE

Aplikacja wysyła komunikat CB_GETDROPPEDSTATE w celu określenia, czy pola listy, pola kombi jest rozwijana.

CB_GETDROPPEDSTATE wParam = 0;     / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0;     / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli pole listy jest widoczny, wartość zwracana jest wartość PRAWDA; w przeciwnym wypadku jest FALSE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CB_SHOWDROPDOWN

Index