CB_GETDROPPEDCONTROLRECT

Aplikacja wysyła wiadomość CB_GETDROPPEDCONTROLRECT do pobrania współrzędne ekranu pole listy rozwijanej pola kombi.

CB_GETDROPPEDCONTROLRECT wParam = 0;             / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = (FIKCYJNYMI) RECT FAR ** lprc; / / adresu konstrukcji RECT 

 

Parametry

lprc
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do struktury RECT , który ma otrzymać współrzędne.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli wiadomość nie powiedzie się, wartość zwracany jest zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, RECT

Index